BEZPEČNOSTNÍ TABULKY
Košík
Váš košík je prázdný
0101b 571

Výstražná značka, Pozor elektrické zařízení VN 6kV, 21x7,4cm

Výstražné označení elektrického zařízení

Popis produktu

Popis produktu

Bezpečnostní tabulky Pozor elektrické zařízení VN 6kV

Tabulka Pozor elektrické zařícení VN 6kV, v provedení samolepící fólie nebo plast pro venkovní použití, tištěné sítotiskem, nejkvalitnější provedení tisku.

"Pozor elektrické zařízení VN 6kV" je označení, které slouží k upozornění na přítomnost nebezpečí spojeného s elektrickými zařízeními. Tato značka často obsahuje symbol blesku nebo jiný indikátor elektrického rizika. Je umístěna na místech, kde je vysoké riziko úrazu elektrickým proudem nebo jinými nebezpečími spojenými s elektrickými zařízeními.

Pozor elektrické zařízení může být umístěno na místech jako elektrické rozvodny, transformátory, elektrické panely, elektroinstalační skříně nebo jiná místa s významnými elektrickými komponenty. Tato označení mají za cíl upozornit lidi na přítomnost nebezpečí a podnítit je, aby byli opatrní a dodržovali bezpečnostní opatření při manipulaci s elektrickými zařízeními.

Je důležité brát taková varování vážně a respektovat je. Při práci nebo manipulaci s elektrickými zařízeními je třeba dodržovat bezpečnostní pravidla, používat ochranné pomůcky, jako jsou izolační rukavice, a případně se obrátit na odborníka, pokud je to nezbytné. Cílem je minimalizovat riziko úrazu elektrickým proudem a zajistit bezpečné používání elektrických zařízení.

 Umístění bezpečnostní tabulky

Bezpečnostní tabulka Pozor elektrické zařízení musí být umístěna všude tam, kde hrozí pro osoby riziko úrazu elektrickým proudem.

Pokud nevíte jak pracovat se samolepícími a plastovými bezpečnostními tabulkami, přejděte na Návod k montáži tabulky Pozor elektrické zařízení : www.stromprop.cz/st32-navod-k-montazi

Výrobce: STRO.M Propagace s.r.o.