BEZPEČNOSTNÍ TABULKY
Košík
Váš košík je prázdný
0102 2153
2154 2155

Výstražná značka Pozor napětí životu nebezpečné !, samolepka rozměr 21x7,4cm

Výstražné označení elektrického zařízení

Popis produktu

Popis produktu

Bezpečnostní tabulky POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

Tabulka Pozor napětí životu nebezpečné!, vyrábíme v provedení samolepící fólie nebo plast pro venkovní použití. Tabulka se používá jako výstraha, riziko úrazu elektrickým proudem.

Pozor napětí životu nebezpečné je označení, které slouží k upozornění na přítomnost nebezpečí spojeného s elektrickými zařízeními. Tato značka často obsahuje symbol blesku nebo jiný indikátor elektrického rizika. Je umístěna na místech, kde je vysoké riziko úrazu elektrickým proudem nebo jinými nebezpečími spojenými s elektrickými zařízeními.

Pozor elektrické zařízení může být umístěno na místech jako elektrické rozvodny, transformátory, elektrické panely, elektroinstalační skříně nebo jiná místa s významnými elektrickými komponenty. Tato označení mají za cíl upozornit lidi na přítomnost nebezpečí a podnítit je, aby byli opatrní a dodržovali bezpečnostní opatření při manipulaci s elektrickými zařízeními.

Je důležité brát taková varování vážně a respektovat je. Při práci nebo manipulaci s elektrickými zařízeními je třeba dodržovat bezpečnostní pravidla, používat ochranné pomůcky, jako jsou izolační rukavice, a případně se obrátit na odborníka, pokud je to nezbytné. Cílem je minimalizovat riziko úrazu elektrickým proudem a zajistit bezpečné používání elektrických zařízení.

 

 

UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

Bezpečnostní tabulka Pozor napětí životu nebezpečné musí být umístěna všude tam, kde hrozí pro osoby riziko úrazu elektrickým proudem.Tabulku je nutno umístit na viditelném místo, kde upozorňuje na přístroj pod napětím.

Pokud nevíte jak pracovat se samolepícími a plastovými bezpečnostními tabulkami, přejděte na Návod k montáži  tabulky Pozor napětí životu nebezpečné www.stromprop.cz/st32-navod-k-montazi


Výrobce: STRO.M Propagace s.r.o.