BEZPEČNOSTNÍ TABULKY
Košík
Váš košík je prázdný
0103a 573

Výstražná značka Pozor-vysoké napětí!, samolepka rozměr 6,5x2,5cm

Výstražné označení elektrického zařízení

Popis produktu

Popis produktu

Bezpečnostní tabulka Pozor-vysoké napětí!

Tabulka Pozor vysoé napětí!, vyrábíme v provedení samolepící fólie  pro venkovní použití. Tabulka se používá jako výstraha, riziko úrazu elektrickým proudem.

 

Pozor napětí životu nebezpečné je označení, které slouží k upozornění na přítomnost nebezpečí spojeného s elektrickými zařízeními. Tato značka často obsahuje symbol blesku nebo jiný indikátor elektrického rizika. Je umístěna na místech, kde je vysoké riziko úrazu elektrickým proudem nebo jinými nebezpečími spojenými s elektrickými zařízeními.

Pozor elektrické zařízení může být umístěno na místech jako elektrické rozvodny, transformátory, elektrické panely, elektroinstalační skříně nebo jiná místa s významnými elektrickými komponenty. Tato označení mají za cíl upozornit lidi na přítomnost nebezpečí a podnítit je, aby byli opatrní a dodržovali bezpečnostní opatření při manipulaci s elektrickými zařízeními.

Je důležité brát taková varování vážně a respektovat je. Při práci nebo manipulaci s elektrickými zařízeními je třeba dodržovat bezpečnostní pravidla, používat ochranné pomůcky, jako jsou izolační rukavice, a případně se obrátit na odborníka, pokud je to nezbytné. Cílem je minimalizovat riziko úrazu elektrickým proudem a zajistit bezpečné používání elektrických zařízení.

UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

Bezpečnostní tabulka Pozor-vysoké napětí! musí být umístěna na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu el.proudem.

Pokud nevíte jak pracovat se samolepícími a plastovými bezpečnostními tabulkami, přejděte na Návod k montáži tabulky Pozor-vysoké napětí! : www.stromprop.cz/st32-navod-k-montazi

Výrobce: STRO.M Propagace s.r.o.