BEZPEČNOSTNÍ TABULKY
Košík
Váš košík je prázdný
0103 2191

Výstražná značka Vysoké napětí životu nebezpečno ! , samolepka, 21x7.4 cm

Výstražné označení elektrického zařízení

Popis produktu

Popis produktu

Bezpečnostní tabulka Vysoké napětí životu nebezpečno !

Tabulka Vysoké napětí životu nebezpečno!, vyrábíme v provedení samolepící fólie nebo plast pro venkovní použití. Tabulka se používá jako výstraha, riziko úrazu elektrickým proudem.

 

Vysoké napětí životu nebezpečno je označení, které slouží k upozornění na přítomnost nebezpečí spojeného s elektrickými zařízeními. Tato značka často obsahuje symbol blesku nebo jiný indikátor elektrického rizika. Je umístěna na místech, kde je vysoké riziko úrazu elektrickým proudem nebo jinými nebezpečími spojenými s elektrickými zařízeními.

Pozor elektrické zařízení může být umístěno na místech jako elektrické rozvodny, transformátory, elektrické panely, elektroinstalační skříně nebo jiná místa s významnými elektrickými komponenty. Tato označení mají za cíl upozornit lidi na přítomnost nebezpečí a podnítit je, aby byli opatrní a dodržovali bezpečnostní opatření při manipulaci s elektrickými zařízeními.

Je důležité brát taková varování vážně a respektovat je. Při práci nebo manipulaci s elektrickými zařízeními je třeba dodržovat bezpečnostní pravidla, používat ochranné pomůcky, jako jsou izolační rukavice, a případně se obrátit na odborníka, pokud je to nezbytné. Cílem je minimalizovat riziko úrazu elektrickým proudem a zajistit bezpečné používání elektrických zařízení.

UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

Bezpečnostní tabulka Vysoké napětí životu nebezpečno! musí být umístěna všude tam, kde hrozí pro osoby riziko úrazu elektrickým proudem. Tabulka Vysoké napětí  životu nebezpečno! musí být instalována na všech přístupech k vedení vysokého napětí pro výstrahu na skryté nebezpečí osobám. 

Pokud nevíte jak pracovat se samolepícími a plastovými bezpečnostními tabulkami, přejděte na Návod k montáži tabulky Vysoké napětí životu nebezpečno! : www.stromprop.cz/st32-navod-k-montazi

Výrobce: STRO.M Propagace s.r.o.